Palvelut

Tuemme terveyttäsi ja hyvinvointiasi

Opastamme sinua niin terveyspulmissa kuin lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Pyrimme aina toimimaan etujesi mukaisesti noudattaen hyviä ammatillisia toimintatapoja.

Nurmeksen apteekki on esteetön. Päivystämme parillisina viikkoina.


Reseptilääkkeet ja lääkeneuvonta

Lääkehoidon onnistumiseksi on tärkeää, että vaivaan sopivaa lääkettä otetaan oikea annos oikeaan aikaan. Farmaseuttinen henkilöstömme opastaa tarkoituksenmukaiseen ja turvalliseen lääkkeiden käyttöön ottaen huomioon asiakkaan ikä sekä mahdolliset sairaudet ja muiden käytettyjen lääkkeiden yhteisvaikutukset. Neuvomme myös lääkkeiden hintoihin ja sairausvakuutuskorvauksiin liittyvissä kysymyksissä.


Lääkekorvaukset ja omavastuu

Saat korvausta reseptillä määrätyistä ja korvattavaksi vahvistetuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista. Korvausta saat, kun vuosittainen 50 euron alkuomavastuu on täyttynyt. Alkuomavastuu ei koske alle 19-vuotiaita.

Lääkekustannusten vuotuinen omavastuun katto on 572,00 euroa vuonna 2019. Omavastuuosuuden täytyttyä asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkkeestään 2,50 euroa ostokertaa kohden.


Annosjakelupalvelu

Nurmeksen Apteekissa sinun on mahdollista liittyä koneellisen annosjakelun piiriin. Palvelu sopii erityisesti henkilöille, joilla on käytössään monia erilaisia lääkkeitä tai lääkkeitä otetaan useita kertoja vuorokauden aikana. Palveluun sisältyy myös lääkityksen tarkistus, jossa selvitetään kokonaislääkityksesi ja mahdolliset yhteensopimattomuudet yhdessä hoitavan lääkärin kanssa.

Kun käytät annosjakelupalvelua, saat lääkkesi valmiiksi jaettuina kahdeksi viikoksi kerrallaan. Saat joka kerta myös ajantasaisen lääkityskortin, josta käy ilmi koko lääkityksesi.

Jakelusta peritään palkkio, josta Kela maksaa osan tietyin edellytyksin. Asiakkaan on myös tietyin edellytyksin mahdollista saada SiunSoten palveluseteli kattamaan annosjakelupalvelun kustannukset. Palvelusta sekä korvauksista saat lisätietoa henkilökunnaltamme.


Sähköinen resepti ja reseptin uusiminen

Nurmeksen Apteekki ottaa vastaan sähköisiä lääkemääräyksiä eli eReseptejä. Ota mukaan Kela-korttisi, kun tulet hakemaan reseptilääkkeitä. Lääkärin tulostama potilasohje ei ole välttämätön.

Reseptit ovat pääsääntöisesti voimassa kaksi vuotta. Keskushermostoon vaikuttavien (PKV) ja huumausainelääkkeiden reseptit ovat voimassa enintään vuoden. Voit pyytää apteekista uusintaa reseptistä, josta on jo toimitettu lääkettä.

Voit pyytää reseptin uusimista:

 • Terveydenhuollossa käynnin yhteydessä tai soittamalla
  • Nurmeksen terveysasema puh. 013 330 2334 (ma-su klo 7-21. Arkisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin vain päivystysasiat)
 • Suomalaisessa apteekissa käynnin yhteydessä
 • Sähköisen Kanta-palvelun Omakannassa
  • Omakannassa huoltaja voi lähettää uusimispyynnön myös alle 10-vuotiaan lapsen reseptistä.

Uusimispyynnön käsittely kestää noin 8 vuorokautta. Jos reseptiä ei voida uusia, terveydenhuolto ilmoittaa sinulle siitä.


Lääkityksen tarkistaminen

Lääkityksen tarkistamisen tarkoitus on selvittää kokonaislääkityksesi sekä mahdolliset lääkkeiden päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Samalla varmistamme, että lääkeet otetaan oikeaan aikaan suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin.

Suosittelemme lääkityksen tarkistamista etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville. Palvelun hinta on 40 €.


Lääkejätteet

Apteekkimme tuulikaapissa on lääkejätepiste, jonne voi omatoimisesti ja helposti palauttaa käyttämättömat ja vanhentuneet lääkkeet:

 • Voit tuoda lääkkeet lääkejäteastiaan esimerkiksi pienessä muovipussissa.
 • Injektio- ja insuliinineulat (pistävät ja viiltävät jätteet) tulee pakata tiiviiseen purkkiin, ja ne palautetaan lääkejätepisteen erikseen merkittyyn lokeroon.
 • jodi-, (mm. Jodix-tabletit sekä Betadine- ja Idosorb-valmisteet), bromi-, sytostaatti- ja elohopeapitoiset jätteet palautetaan kukin omassa pakkauksessaan apteekkimme henkilökunnalle.
 • Tyhjät muoviset lääkepakkaukset voi laittaa sekajätteisiin sekä pahvi- ja lasipakkaukset ekopisteiden keräykseen.

Schengen-todistus

Tarvitset Schengen-todistuksen, jos sinulla on mukana huumaavia tai psykotrooppista ainetta sisältäviä lääkkeitä matkustaessasi Schengen-alueella. Schengen-sopimuksen piiriin kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Saksa, Belgia, Ranska, Alankomaat, Itävalta, Luxemburg, Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekki, Slovakia, Unkari, Slovenia ja Malta.

Saat todistuksen lääkettä hakiessasi. Voit pyytää todistuksen jälkikäteen siitä apteekista, josta lääke on toimitettu. Todistus on voimassa 30 vuorokautta matkan alkamispäivästä.

Schengen-todistus maksaa 10 euroa.


Tiliasiakkuus

Tiliasiakkaana voit asioida apteekissamme ilman käteisen tai korttien käsittelyä. Se helpottaa apteekkiasiointia, kun lääkkeiden hakemisesta huolehtivat omaiset tai esimerkiksi kotisairaanhoidon tai hoitokodin työntekijät.

Tiliasiakkaiden ostot laskutamme kerran kuukaudessa, ja lasku on mahdollista lähettää myös omaisille.


Ilmainen verenpaineen mittauspiste

Apteekissamme on verenpaineen itsemittauspiste, jossa asiakkaat voivat veloituksetta mitata verenpaineensa.Tarvittaessa henkilökuntamme auttaa ja ohjaa mittausten suorittamisessa.

Mittauspisteestä löytyy myös valikoima erilaisia terveydenhoitoon liittyviä oppaita ja lehtiä.


Tukea astman ja sydänsairauksien hoitoon

Löydät Nurmeksen Apteekista myös astma- ja sydänyhdyshenkilöt, jotka ovat lisäkouluttautuneet näiden sairauksien ehkäisyyn, hoitoon ja lääkitykseen. He ovat osa valtakunnallista astma- ja sydänohjelmien apteekkitason toimintaa.